האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר

חלפים לגזיה 3243-83 POWER COOK

קטגוריות מוצרים

מותגים

לפרטים על המוצר

חלפים לגזיה 3243-83 POWER COOK

  • כללי
  • הוראות שימוש

חשוב: קרא את הוראות השימוש והכר את המוצר לפני חיבורו למיכל הגז.

1.1     כירה 3243 מיועדת לשימוש עם מיכלי גז חד פעמיים במישקל g225 ו g 450  עם שסתום  בטחון בלבד.
1.2     צריכת גז מקסימלית g470  לשעה.
1.3    גודל דיזה mm0.43

2 הוראות בטיחות (איור 1)
2.1     וודה שהאטם (1) הינו במקום ובמצב טוב לפני חיבור מיכל הגז.
2.2     אין להישתמש בכירה במקום סגור.
2.3     יש להישתמש בכירה על משטח ישר
2.4     וודה שאין חומרים דליקים בקירבת העבודה. (ראה סעיף 5.6)
2.5     תמיד חבר את מיכל הגז בחוץ, רחוק מאנשים ולא בסביבה של אש או כל מקור ניצוץ אחר.
2.6     עם אתה רוצא לבדוק את תקינות הכירה בצע זאת במקום פתוח.
          אין לבדוק נזילות גז עם להבה,השתמש למשל עם מי סבון מוקצפים.
2.7     אין להישתמש בכירה כאשר היא לא תקינה (אטם פגום, נזילה)
2.8     אין להשאיר את הכירה בפעולה ללא השגחה.
2.9     אל תיתן לחמם כלים ללא תכולה (מים, מזון)

3 שימוש בכירה
3.1    היה זהיר לא לגעת בחלקים חמים לפני ואחרי השימוש
3.2    החסנה: תמיד נתק את מיכל הגז מן הכירה שלא בשימוש.
         החסן במקום יבש ובטוח הרחק מחום.
3.3 אל תשתמש בכירה בצורה פרועה או בשימוש שלא יועד לה.
3.4 השתמש בכירה בזהירות. אל תפיל אותה.

4 הוראות הרכבה (איור 3-2)
4.1 הרכב את הכירה כך שהמבער יהיה מעל ברז הגז ושהמצת ימוקם במקום נוח.
חזק את הבורג (5) בכוח יד.
4.2 וודה שווסת העוצמה (2) סגור עד הסוף (עם כיוון השעון).
4.3 החזק את מיכל הגז (3) עם הפתח למעלה כאשר אתה מחבר אותו לברז הגז.
4.4 מקם את ברז הגז מעל מיכל הגז.
4.5 בעדינות הברג את מיכל הגז לברז הגז עד שתרגיש את היתנגדות האטם.
החזק את ברז הגז וחזק עד שליש סיבוב. אין לסגור חזק מדי כדי לא לפגועה באטם. סגור רק בכוח יד.
4.6 וודה שאטימות גז הוסגה. עם ברצונך לבדוק אטימות בצעה זווית בחוץ. אין לבדוק נזילות גז עם להבה השתמש למשל עם מי סבון חמים מוקצפים,הרטב את מקומות החיבור. במידה וישנה נזילה יופיעו בועות באזור הנזילה. עם אתה בספק ומריח גז אל תדליק את הכירה.פרק את    המיכל מהכירה וצור קשר עם החנות בה רכשתה את הכירה.
4.7 חבר את הרגלית (ראה איור 3) למיכל הגז כך תקבל בסיס רחב ויציב. וודה שנישמעה נקישה ושהרגלית מחוברת באופן מושלם.
4.8 וודה שהמבער מוברג חזק. עכשיו הכירה מוכנה לפעולה.
4.9 פתח את תומכות הסיר (12)

5 הוראות הפעלה
5.1  תמיד מקם את הכירה במקום יציב.
5.2  פתח את ברז הגז (2) נגד כיוון השעון והצת מיד (עם המצת (9) במידה וישנו)
5.3  קבע את עוצמת הלהבה בעזרת ברז הגז (2).
5.4  תוך כדי שימוש אל תזיז את הכירה.היתפרצויות להבה יכולות להופיע במידה והכירה לא חמה    ותוך כדי תזוזות חדות.                              
5.5  לאחר שימוש וודה שברז הגז סגור טוב עם כיוון השעון.
5.6  מרחק מחומרים דליקים חייב להישמר. מינימום מרחק תיקרה 500ממ' ומרחק מקיר 250ממ'. כדי למנוע דלקה יש לשמור על מרחקים אלו.

6 החלפת מיכל גז
6.1 וודה שברז בגז סגור ואין להבה. פרק את המיכל מהכירה. וודה שהאטם נימצא במקומו והוא תקין. חזור על סעיף 4.2-4.6 .

7 תחזוקה
7.1 במיקרה ולחץ הגז יורד או שלא ניתן להדליק את הכירה, בדוק שנותר גז במיכל (3). במידה וכן, יתכן שהדיזה (10) סתומה.
                    הוראות ניקיון דיזה                   
7.2 סגור את ברז הגז (2) ופרק את מיכל הגז (3).
7.3 פרק את המבער (4) בעזרת פתיחת הבורג המחבר (5).
7.4 פרק את הדיזה (10) בעזרת מפתח 6ממ' או בעזרת מפתח 720610 של PRIMUS .
7.5 נקה את הדיזה בעזרת נשיפה דרך החור הקטן. בשום מקרא אין להעביר ספיסרים לא במידה המתאימה או פינים דרך החור, דבר זה עלול לפגועה בדיזה ולסכן את השימוש בכירה.
7.6 הברג את הדיזה במקומה וחזק כך שלא תהיה בריחת גז. החזר את מיכל הגז לפי הוראות סעיף 4. ליתר ביטחון בדוק את המחברים בעזרת מים חמים עם סבון. במידה וקימות בועות המחברים לא מוברגים חזק דיים.
7.7 חזק שוב את המבער

8 שרות ותחזוקה רציפים
8.1 וודה תמיד שהאטם בברז הגז (בצד ההברגה) במקומו ושהוא במצב טוב. וודה זוית בכל פעולת חיבור בין ברז הגז למיכל.
החלף את האטם במידה והוא פגום.
8.2 ניתן להשיג אטמים בחנות שדרכה נרכשה הכירה

9 שרות ותיקונים
9.1 במידה ולא הצלחת לתקן את הכירה לפי ההוראות,החזר את הכירה לחנות בה רכשתה אותה.
9.2 אף פעם אל תנסה לתקן את הכירה מעבר למה שמוסבר הדף זה.
9.3 אין לשנות את מבנה הכירה. זה עלול לגרום לכירה לא להיות תיקנית.

10 חלקים ותוספות
10.1 השתמש רק החלקים של PRIMUS. היה זהיר כאשר אתה מחבר חלקים. המנע מנגיעה בחלקים חמים.
10.2 החלפת מיכלים: הישתמש רק במיכלים של PRIMUS 2207 ו 2202 (תערובת של בוטן ופארפו)מיכלי גז אלו מכילים גז נקי במיוחד.
10.3 חלקי חילוף: דיזה (900512). שסתום (64787). גומית אטימה לברז גז (888006). מצת אלקטרוני (63606).

 אם ישנה בעיה בהסגת חלקי חילוף אנא צור קשר עמנו  

מלא את הפרטים, וקבל מידע נוסף

captcha
צור קשר
captcha