האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר

חלפים לגזיה 3211-83/84 MICRO

קטגוריות מוצרים

מותגים

לפרטים על המוצר

חלפים לגזיה 3211-83/84 MICRO

  • כללי
  • הוראות שימוש

חשוב: קרא את הוראות השימוש והכר את המוצר לפני חיבורו למיכל הגז.
הזהרה: יש להשתמש בכירה במקום מאוורר בלבד.     
אסור:  לכסות את הכירה או את מיכל הגז. חימום יתר של המיכל הינו מסוכן ביותר.
1 הכרות
1.1 כירה 3213 מיועדת לשימוש עם מיכלי גז חד פעמיים של PRIMUS במשקל g225 ו g 450  עם שסתום  בטחון בלבד.
1.2 יתכן שמיכלים של חברות אחרות לא יתאימו בצורה טובה.
1.3 צריכת גז מקסימלית g135  לשעה.
1.4 גודל דיזה mm0.30, 732060.
1.5 כירה זו עונה לתקן הישראלי ולתקנים הבאים: 521 EN, 79M-11.2-1CAN.
2 הוראות בטיחות (איור 1)
2.1     וודא שהאטם (1) הינו במקום ובמצב טוב לפני חיבור מיכל הגז.
2.2     אזהרה: יש להשתמש במכשיר במקום מאוורר בלבד.
2.3     יש להשתמש בכירה על משטח ישר
2.4     וודא שאין חומרים דליקים בקרבת העבודה. (ראה סעיף 5.6)
2.5     תמיד חבר את מיכל הגז בחוץ, רחוק מאנשים ולא בסביבה של אש או כל מקור ניצוץ אחר.
2.6     אם ברצונך לבדוק את תקינות הכירה בצע זאת במקום פתוח.
          אין לבדוק נזילות גז עם להבה,השתמש למשל עם מי סבון מוקצפים.
2.7     אין להשתמש בכירה כאשר היא לא תקינה (אטם פגום, נזילה)
2.8     אין להשאיר את הכירה בפעולה ללא השגחה.
2.9     אל תיתן לחמם כלים ללא תכולה (מים, מזון)
3 שימוש בכירה
3.1    היה זהיר לא לגעת בחלקים חמים לפני ואחרי השימוש
3.2    אחסנה: תמיד נתק את מיכל הגז מן הכירה שלא בשימוש.
         אחסן במקום יבש ובטוח הרחק מחום.
3.3    אל תשתמש בכירה בצורה פרועה או בשימוש שלא יועד לה.
3.4    השתמש בכירה בזהירות. אל תפיל אותה.
4 הוראות הרכבה (איור 2)
4.1  וודא שווסת העוצמה (2) סגור עד הסוף (עם כיוון השעון). במידה ויש מצת (9), וודא שהוא מצית באזור המבער. המרחק בין האלקטרודה למבער צרך להיות כ mm 7.
4.2  החזק את מיכל הגז (3) עם הפתח למעלה כאשר אתה מחבר אותו לברז הגז.
4.3  מקם את ברז הגז מעל מיכל הגז (ראה איור 2).
4.4  בעדינות הברג את מיכל הגז לברז הגז עד שתרגיש את התנגדות האטם. אין לסגור חזק מדי כדי לא לפגועה באטם. סגור רק בכוח יד.
4.5  וודא שאטימות גז הוסגה. עם ברצונך לבדוק אטימות בצע זאת בחוץ. אין לבדוק נזילות גז עם להבה השתמש למשל עם מי סבון חמים מוקצפים,הרטב את מקומות החיבור. במידה וישנה נזילה יופיעו בועות באזור הנזילה. עם אתה בספק ומריח גז אל תדליק את הכירה.פרק את המיכל מהכירה וצור קשר עם החנות בה רכשת את הכירה.
4.6 פתח את הרגלים (תומכות הסיר) (12) מסביב למבער (4) כך שהרגלים יהיו במצב מתוח מהמבער, משוך את הרגלים למעלה כך שתישמע נקישה. לקיפול יש לסובב את הרגלים ורק אז ללחוץ כלפי מטה.
4.7  וודא שהמבער מוברג חזק. עכשיו הכירה מוכנה לפעולה.
5 הוראות הפעלה
5.1  תמיד מקם את הכירה במקום יציב.
5.2  פתח את ברז הגז (2) נגד כיוון השעון והצת מיד את המבער עם המצת (9) במידה וישנו.
5.3  קבע את עוצמת הלהבה בעזרת ברז הגז (2).
5.4  תוך כדי שימוש אל תזיז את הכירה.התפרצויות להבה יכולות להופיע במידה והכירה לא חמה ותוך כדי תזוזות חדות.                              
5.5   לאחר שימוש וודא שברז הגז סגור טוב עם כיוון השעון.
5.6   מרחק מחומרים דליקים חייב להישמר. מינימום מרחק תיקרה 500ממ' ומרחק מקיר 250ממ'. כדי למנוע דלקה יש לשמור על מרחקים אלו.
6 החלפת מיכל גז
6.1  וודא שברז בגז סגור ואין להבה במבער ובסביבתה. כך את הכירה למקום מאוורר הרחק מאנשים אחרים. פרק את המיכל הגז מהכירה. וודא שהאטם נימצא במקומו והוא תקין במידה ולא החלף אותו. חזור על פרק 4 .
7 תחזוקה
7.1  במקרה ולחץ הגז יורד או שלא ניתן להדליק את הכירה, בדוק שנותר גז במיכל (3). במידה וכן, יתכן שהדיזה (10) סתומה.
                    הוראות ניקיון דיזה                   
7.2  סגור את ברז הגז (2) ופרק את מיכל הגז (3).
7.3  פרק את המבער (4) .
7.4  פרק את הדיזה (10) בעזרת מפתח 6ממ' או בעזרת מפתח 720610 של PRIMUS .
7.5  נקה את הדיזה בעזרת נשיפה דרך החור הקטן. בשום מקרא אין להעביר ספסרים לא במידה המתאימה או פינים דרך החור, דבר זה עלול לפגועה בדיזה ולסכן את השימוש בכירה.
7.6  הברג את הדיזה במקומה וחזק כך שלא תהיה בריחת גז. החזר את מיכל הגז לפי הוראות סעיף 4. ליתר ביטחון בדוק את המחברים בעזרת מים חמים עם סבון. במידה וקימות בועות המחברים לא מוברגים חזק דיים.
7.7  הברג את המבער חזק במקומו.
8 שרות ותחזוקה רציפים
8.1  וודא תמיד שהאטם (1) בברז הגז (בצד ההברגה) במקומו ושהוא במצב טוב. וודא זוית בכל פעולת חיבור בין ברז הגז למיכל.
החלף את האטם במידה והוא פגום.
8.2  ניתן להשיג אטמים בחנות שדרכה נרכשה הכירה
9 שרות ותיקונים
9.1  במידה ולא הצלחת לתקן את הכירה לפי ההוראות,החזר את הכירה לחנות בה רכשת אותה.
9.2 אף פעם אל תנסה לתקן את הכירה מעבר למה שמוסבר הדף זה.
9.3 אין לשנות את מבנה הכירה. זה עלול לגרום לכירה לא להיות תיקנית.
10 חלקים ותוספות
10.1 השתמש רק החלקים של PRIMUS. היה זהיר כאשר אתה מחבר חלקים. המנע מנגיעה בחלקים חמים.
10.2 החלפת מיכלים: השתמש רק במיכלים של PRIMUS 220793 ו 220293 (תערובת של בוטן ופרופן) מיכלי גז אלו מכילים גז נקי במיוחד.
10.3 חלקי חילוף: דיזה (732060). גומיית אטימה לברז גז (732440). ניתן לרכוש רגלית שמתחברת למיכל הגז ליציבות מקסימלית 721171
10.4 אם ישנה בעיה בהסגת חלקי חילוף אנא צור קשר עמנו קשר  

מלא את הפרטים, וקבל מידע נוסף

captcha
צור קשר
captcha